@InProceedings{Janczak:1998,
  author  = "A. Janczak",
  title       = "Modele neuronowe w detekcji i lokalizacji uszkodzeń w systemach Hammersteina",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna",
  address     = "Jurata k/Gdańska, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej",
  pages       = "113--118",
  organization = "Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej",
  editor      = "Zdzisław Kowalczuk",
  year        = "1998",
}