@InProceedings{Łasiński:1997,
  author  = "K. Łasiński and E. Tertel",
  title       = "Zastosowanie zasad algebry logiki w projektowaniu urządzeń sortujących wyroby",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Sekcja 2 : Projektowanie współbieżne",
  pages       = "71--76",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN, Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}