@InProceedings{Walicki:1997,
  author  = "E. Walicki and A. Walicka and D. Michalski",
  title       = "Analysis of a molten metal flow in the conical die",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo",
  pages       = "175--180",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN, Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}