@InProceedings{Jazownik:1996,
  author  = "L. Jazownik",
  title       = "O niektórych dylematach związanych z rozumieniem i klasyfikacją metod nauczania",
  booktitle   = "Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych : [materiały uczelnianej konferencji naukowej]",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. WSP",
  pages       = "13--32",
  organization = "Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze",
  editor      = "Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka",
  year        = "1996",
}