@InProceedings{Benyskiewicz:1996,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title       = "Janusz z Widzimia. Udział przedstawicieli rodu Jeleni w rywalizacji o tron Wielkopolski w latach 1233-1241",
  booktitle   = "Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]; ISBN: 8386832398",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. WSP",
  pages       = "145--156",
  organization = "Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze",
  editor      = "Wojciech Peltz, Jarosław Dudek",
  year        = "1996",
}