@InProceedings{Walicki:1997,
  author  = "E. Walicki and A. Walicka and D. Michalski",
  title       = "The influence of wall's porosity on the pressure distribution in the curvilinear bearing lubricated by power - law fluid",
  booktitle   = "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : Zbiór prac konferencyjnych; ISBN: 8390652331",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 3",
  pages       = "102--109",
  organization = "Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej",
  year        = "1997",
}