@InProceedings{Kużdowicz:1997,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title       = "Oddziaływanie jakości na sytuację kosztów i zysków w przedsiębiorstwie",
  booktitle   = "19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 5 : Zarządzanie",
  pages       = "111--114",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}