@InProceedings{Rybakowski:2001,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Ocena bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej podczas przejazdów "gimbusem" (na przykładzie SP w Smolniku)",
  booktitle   = "Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej; ISBN: 8391467171",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, "KWADRA"",
  pages       = "285--289",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki",
  year        = "2001",
}