@InProceedings{Rybakowski:2001,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Integracja treści wychowania do komunikacji drogowej z innymi przedmiotami nauczania w szkole",
  booktitle   = "Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy; ISBN: 8080555591",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banska Bystrica, Univerzita Mateja Bela",
  pages       = "243--246",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  year        = "2001",
}