@InProceedings{Fedyczak:2002,
  author  = "Z. Fedyczak",
  title       = "Współczynnik mocy w układach z nie izolowanymi sterownikami matrycowymi prądu przemiennego",
  booktitle   = "Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja; ISBN: 8389044501",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ",
  pages       = "279--284",
  organization = "Instytut Inzynierii Elektrycznej UZ, Instytut Metrologii Elektrycznej UZ, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitet Elektrotechniki PAN",
  year        = "2002",
}