@InProceedings{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną",
  booktitle   = "Edukacja techniczna i informatyczna : ogólnoświatowe tendencje, wyzwania i możliwości : Międzynarodowa konferencja",
  address     = "Ciechocinek, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, [brak wydawcy]",
  pages       = "[4] CD-ROM",
  organization = "Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Instytut Techniki",
  year        = "2002",
}