@InProceedings{Janczak:2002,
  author  = "A. Janczak",
  title       = "Identyfikacja systemów Wienera rekurencyjną metodą regresji pseudoliniowej",
  booktitle   = "XIV Krajowa Konferencja Automatyki; ISBN: 8389044609",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "413--416",
  organization = "Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  editor      = "Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz",
  year        = "2002",
  note        = "+ CD-ROM",
}