@InProceedings{Mrugalski:2002,
  author  = "M. Mrugalski and E. Arinton and J. Korbicz",
  title       = "Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH",
  booktitle   = "XIV Krajowa Konferencja Automatyki; ISBN: 8389044609",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "845--850",
  organization = "Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  editor      = "Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz",
  year        = "2002",
  note        = "+ CD-ROM",
}