@InProceedings{Gorzelana:2000,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = ""Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego odzytane w kontekście liturgii kościoła katolickiego",
  booktitle   = "Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej); ISBN: 838842565X",
  address     = "Szczawo Zdrój, Polska",
  publisher   = "Wałbrzych, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  pages       = "241--248",
  organization = "Zakład Teorii Literatura IFP Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Historii i Teorii Literatury IJP Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu",
  editor      = "Czesław P. Dutka",
  year        = "2000",
}