@InProceedings{Gratkowski:2002,
  author  = "T. Gratkowski",
  title       = "Projektowanie i programowanie komponentowe w technologii SUN",
  booktitle   = "IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002; ISBN: 8391599124",
  address     = "Istebna-Zaolzie, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1",
  pages       = "36--40",
  organization = "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Elektryczny Politechniki ¦l±skiej",
  year        = "2002",
}