@InProceedings{Dudek:1999,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Postawa arystokracji bizantyjskiej wobec idei krucjat w drugiej połowie XI wieku",
  booktitle   = "Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat; ISBN: 8389048248",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "139--158",
  organization = "Zakład Histrii Starożytnej i Średniowiecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w ZIelonej Górze",
  editor      = "Wojciech Peltz, Jarosław Dudek",
  year        = "1999",
}