@InProceedings{Urbański:2002,
  author  = "P. Urbański and Z. Waszczyszyn",
  title       = "Neuronowa predykcja stopnia zużycia technicznego budynków mieszkalnych",
  booktitle   = "Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVIII Konferencja Naukowa - Krynica 2002; ISBN: 8371250916",
  address     = "Krynica, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  volume      = "T. 3 : Materiały Budowlane : Fizyka Budowli : Konstrukcje murowe i drewniane : Geotechnika : Organizacja i zarządzanie w budownictwie",
  pages       = "365--372",
  organization = "Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB",
  year        = "2002",
}