@InProceedings{Nijaki:1993,
  author  = "I. Nijaki",
  title       = "Możliwości uwzględniania podmiotowości uczniów w realizacji techniki w nauczaniu początkowym",
  booktitle   = "Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8385693920",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  pages       = "219--221",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze",
  editor      = "Maria Jakowicka",
  year        = "1993",
}