@InProceedings{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Kszta³cenie i wychowanie do komunikacji drogowej w polskim systemie edukacji",
  booktitle   = "Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : Sbornik prispevku z mezinarodni konference; ISBN: 8070415452",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, [brak wydawcy]",
  pages       = "148--151",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove Pedagogicka Fakulta",
  year        = "2003",
}