@InProceedings{Kufel:1998,
  author  = "S. Kufel",
  title       = ""Prozodia polska" Adama Jerzego Czartoryskiego na tle myśli estetycznoliterackiej epoki",
  booktitle   = "Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu : o sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830; ISBN: 8372620482",
  address     = "Rzeszów, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Wydaw. WSP",
  pages       = "121--136",
  organization = "WSP",
  editor      = "Piotr Żbikowski",
  year        = "1998",
}