@InProceedings{Baron-Polańczyk:1994,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Realizacja treści nauczania z zakresu "Elementów informatyki" w szkole podstawowej na przykładzie MS-Windows",
  booktitle   = "Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki : XII Międzynarodowa konferencja naukowa : kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym; ISBN: 838678352",
  address     = "Suchy Bór, Polska",
  publisher   = "Opole, Wydaw. uniwersytetu Opolskiego",
  pages       = "129--132",
  year        = "1994",
}