@InProceedings{Kotylak:2003,
  author  = "S. Kotylak and A. Góralewska-Słońska",
  title       = "Zarządzanie ryzykiem informatycznym w projektach E-learningowych",
  booktitle   = "Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia : Międzynarodowa Konferencja Naukowa; ISBN: 8388991051",
  address     = "Gorzów Wlkp., Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., Wyższa Szkoła Biznesu",
  pages       = "73--81",
  organization = "Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.",
  year        = "2003",
}