@InProceedings{Kużdowicz:1996,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title       = "Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)",
  booktitle   = "18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 5 : Zarządzanie",
  pages       = "108--111",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1996",
}