@InProceedings{Fedyczak:1995,
  author  = "Z. Fedyczak and R. Strzelecki",
  title       = "Analiza i badania harmonicznych generowanych przez impulsowe sterowniki mocy prądu przemiennego",
  booktitle   = "Elektronika Prądów Niesinusoidalnych - EPN ' 95 : II konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. WSI",
  pages       = "21--30",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1995",
}