@InProceedings{Janczak:2003,
  author  = "A. Janczak",
  title       = "Identyfikacja systemˇw Wienera metod▒ zmiennych instrumentalnych",
  booktitle   = "In┐ynieria wiedzy i systemy ekspertowe : V krajowa konferencja naukowa; ISBN: 8370857094",
  address     = "Wroc│aw, Polska",
  publisher   = "Wroc│aw, Oficyna Wydaw. Politechniki Wroc│awskiej",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "375--382",
  year        = "2003",
}