@InProceedings{Dudek:1994,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Czy nauczyciel jest skazany na wielkość moralną?",
  booktitle   = "Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8385693645",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  pages       = "74--77",
  organization = "Wyższa Szkoła Nauczycielska",
  editor      = "Krzysztof Kaszyński, Ludmiła Żuk-Łapińska",
  year        = "1994",
}