@InProceedings{Kochański:2001,
  author  = "P. Kochański and G. Misztal",
  title       = "Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji",
  booktitle   = "Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych",
  pages       = "17--21",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2001",
}