@InProceedings{Dudek:2002,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Wzór osobowy nauczyciela akademickiego. Fenomen postawy naukowej Marii Ossowskiej",
  booktitle   = "Filozofia w Szkole : tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej; ISBN: 839102167X",
  address     = "Kielce, Polska",
  publisher   = "Kielce, Wydaw. Phaenomena",
  volume      = "T. 4",
  pages       = "313--328",
  organization = "Akademia Świętokrzyska",
  editor      = "Bronisław Burlikowski, Wojciec Rechlewicz, Wojciech Słomski",
  year        = "2002",
}