@InProceedings{Mrugalski:2003,
  author  = "M. Mrugalski and J. Korbicz",
  title       = "Dobór struktury modelu neuronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna; ISBN: 8391866300",
  address     = "Władysławowo, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  pages       = "275--280",
  organization = "Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2003",
}