@InProceedings{Hładowski:2003,
  author  = "Ł. Hładowski and K. Gałkowski and E. Rogers",
  title       = "Repetitive processes - a way towards modelling hybrid systems",
  booktitle   = "Computer Information Systems and Industrial Management Applications - CISIM '03; ISBN: 8387256552",
  address     = "Elk, Polska",
  publisher   = "Białystok, [brak wydawcy]",
  pages       = "125--132",
  organization = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzaniaw Białymstoku",
  year        = "2003",
}