@InProceedings{Góralczyk:1997,
  author  = "M. Góralczyk",
  title       = "Franchising - formą wspierania rozwoju przedsiębiorstw",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "59--67",
  organization = "Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Zielonogórskiej",
  year        = "1997",
}