@InProceedings{Kużdowicz:1995,
  author  = "D. Kużdowicz",
  title       = "Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach",
  booktitle   = "17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 4 : Zarządzanie",
  pages       = "60--63",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1995",
}