@InProceedings{Łychmus:1995,
  author  = "P. Łychmus and K. Mazur-Łukomska",
  title       = "Model zarządzania strategicznego XYZ",
  booktitle   = "17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 4 : Zarządzanie",
  pages       = "77--81",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1995",
}