@InProceedings{Kużdowicz:2003,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title       = "Model planowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie",
  booktitle   = "Financni a logisticke rizeni : v kontextu vstupu Ceske republiky do Evropske unie : sbornik referatu z mezinarodni konference; ISBN: 802390860X",
  address     = "Ostrava, Czechy",
  publisher   = "Ostrava, [brak wydawcy]",
  pages       = "136--142",
  organization = "VSB - technicka univerzita Ostrava",
  year        = "2003",
}