@InProceedings{Hładowski:2003,
  author  = "Ł. Hładowski and K. Gałkowski and E. Rogers",
  title       = "Discrete (Max,+) [(Min,+)] repetitive processes",
  booktitle   = "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja; ISBN: 8391642011",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne",
  pages       = "607--612",
  organization = "Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński",
  year        = "2003",
}