@InProceedings{Borawski:2002,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "List jako narzędzie komunukacji w rozproszonej wspólnocie",
  booktitle   = "Mniej znane historie z dziejów Europy Środkowowschodniej : materiały z sesji naukowej; ISBN: 8389290251",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra - Poznań, Bogucki Wydaw. Naukowe",
  pages       = "23--34",
  organization = "Wydział Humanistyczny Uniwesytetu Zielonogórskiego",
  editor      = "Maria Barbara Toplska",
  year        = "2002",
}