@InProceedings{Nijaki:2003,
  author  = "I. Nijaki",
  title       = "Problemy realizacji zajęć technicznych w nauczaniu początkowym",
  booktitle   = "Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy; ISBN: 8080558701",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banska Bystrica, Univerzita Mateja Bela",
  pages       = "437--441 [CD-ROM]",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  year        = "2003",
}