@InProceedings{Borawski:2002,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Spontaniczność i konwencja w etykietalnych formułach adresowych (na materiale listów Z. Miłkowskiego do J. Łukaszewskiego)",
  booktitle   = "Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]; ISBN: 832261294X",
  address     = "Katowice, Polska",
  publisher   = "Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
  volume      = "T. 2: Tekst a gatunek",
  pages       = "93--104",
  organization = "Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego",
  editor      = "Danuta Otaszewska",
  year        = "2002",
}