@InProceedings{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Modułowe kształcenie studentów z przedmiotu bezpieczeństwo ruchu drogowego",
  booktitle   = "Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej; ISBN: 8388845357",
  address     = "Iwonicz Zdrój, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Wydaw. Oświatowe FOSZE",
  pages       = "200--207",
  organization = "Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  year        = "2003",
}