@InProceedings{Baron-Polańczyk:2003,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Multimedialne materiały dydaktyczne do zajęć techniczno-informatycznych w szkole podstawowej i gimnazjum w diagnozie edukacyjnej",
  booktitle   = "Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych"; ISBN: 8391897745",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Agencja Wydaw. "KWADRA"",
  pages       = "252--257",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki",
  editor      = "KAzimierz Wenta, Elżbieta Perzycka",
  year        = "2003",
}