@InProceedings{Kaczor:2003,
  author  = "M. Kaczor",
  title       = "Estetyka słowa w twórczości reportażowej Ireny Krzywickiej : (na przykładzie zbioru reportaży "Sąd idzie")",
  booktitle   = "Reportaż w dwudziestuleciu międzywojennym : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8322722753",
  address     = "Roskosz, Polska",
  publisher   = "Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  pages       = "369--375",
  organization = "Zakład DZiennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej UMCS",
  editor      = "Kzrysztof Stępnik, Magdalena Piechota",
  year        = "2003",
}