@InProceedings{Misztal:1994,
  author  = "S. Misztal and G. Misztal and A. Alsabry",
  title       = "Ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych w podziemnych składach opału",
  booktitle   = "Trwałość budowli i ochrona przed korozją : IX Konferencja "Kontra '94"",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Politechnika Wrocławska",
  pages       = "325--330",
  organization = "Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa",
  year        = "1994",
}