@InProceedings{Drab:2004,
  author  = "M. Drab and S. Węclewski and A. Długosz",
  title       = "Działanie nawozowe osadu ściekowego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra",
  booktitle   = "Kształtowanie i ochrona środowiska wiejskiego : konferencja naukowa : streszczenia",
  address     = "Ustronie Leśne, Polska",
  publisher   = "Szczecin, [brak wydawcy]",
  pages       = "[ 1 ]",
  organization = "Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym",
  year        = "2004",
}