@InProceedings{Rybakowski:2004,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Zastosowanie analizy czasowo-przestrzennej sytuacji kolizyjnej w przygotowaniu nauczycieli techniki i informatyki - w tym wychowania komunikacyjnego",
  booktitle   = "XVII. DIDMATTECH 2004 : Technika : Informatyka : Edukacja; ISBN: 838884539X",
  address     = "Iwonicz Zdrój, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski",
  pages       = "378--383",
  organization = "Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  year        = "2004",
}