@InProceedings{Lehman:2003,
  author  = "J. Lehman and M. Kwiatkowski",
  title       = "Liczby i metafory. Między socjologicznym a literackim obrazem przemian moralności współczesnej",
  booktitle   = "Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r.; ISBN: 8373227512",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Toruń, Wydaw. Adam Marszałek",
  pages       = "197--220",
  organization = "Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego",
  editor      = "Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak",
  year        = "2003",
}