@InProceedings{Tertel:2004,
  author  = "E. Tertel and J. Zielnica",
  title       = "Stability of elastic-plastic sandwich conical shells - the influence of geometrical parameters on critical load",
  booktitle   = "Thin-walled vessels : 3rd conference; ISBN: 8392128001",
  address     = "Karłów, Polska",
  publisher   = "Poznań, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej",
  pages       = "255--262",
  organization = "Instytut Mechaniki Stosowanej , Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska",
  year        = "2004",
}