@InProceedings{Mróz:2004,
  author  = "P. Mróz",
  title       = "Metoda pośrednia niepełna w testowaniu urządzeń",
  booktitle   = "Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV Sympozjum; ISBN: 8391862445",
  address     = "Krynica, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Katedry Metrologii AGH",
  pages       = "171--178",
  organization = "Katedra Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica",
  year        = "2004",
}