@InProceedings{Kowalski:2002,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Środowiskowe uwarunkowania zachowań pozdrowotnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (komunikat z badań)",
  booktitle   = "Wyzwania i zagrożenia zdrowotne w świetle procesu integracji : Krajowa Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia - Prof. dr hab. med. Mariusza Łapińskiego, Warszawa, 22 - 23 marca 2002",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia",
  pages       = "145--152",
  organization = "Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia",
  year        = "2002",
}