@InProceedings{Kowalski:2002,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Styl życia a zachowania prozdrowotne studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Zielonogórskiego : (komunikat z badań)",
  booktitle   = "Edukacja zdrowotna - alkohol - sport : Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002; ISBN: 8389121301",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego",
  pages       = "153--159",
  organization = "Zakład Wychowania Zdrowotnego Instytutu Nauk Humanistycznych AWF",
  year        = "2002",
}