@InProceedings{Kowalski:2001,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Zachowania prozdrowotne oraz postrzeganie zdrowia przez młodzież akademicką Uniwersytetu Zielonogórskiego : (komunikat z badań)",
  booktitle   = "Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia; ISBN: 8370989128",
  address     = "Częstochowa, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. WSP",
  pages       = "459--467",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie",
  editor      = "Joanna Rodziewicz-Gruhn",
  year        = "2001",
}